robalberts.punt.nl
Een nieuw puntensysteem voor de Openbare Ruimte, vrij naar Oscar Vrij en Ronald Blonk

Een nieuw puntensysteem voor de Openbare Ruimte, vrij naar Oscar Vrij en Ronald Blonk

Tijdens een plezierige wandeling door de Baarsjes praten we over de (on-)mogelijkheden bij de inrichting en het beheer van de Openbare Ruimte. In het perspectief van Schoon, Heel en Veilig hebben gebruikers beheerders een puntensysteem waarmee de staat en het onderhoud van de Openbare Ruimte wordt beoordeeld.

Een kapotte lantaarnpaal, een losliggende tegel, een weggewaaide plastic tas en een afgebroken tak geeft strafpunten. En het streven is natuurlijk om juist zo hoog mogelijk te scoren. Schaalvergroting, mechanisering en uitbesteden versterkt de noodzaak van een uniform en eenvoudig beoordelingssysteem.

Pratend over dit puntensysteem constateerde Oscar dat er in het systeem geen plaats is ingeruimd voor de bewoner. En de bewoner is tenslotte de belangrijkste gebruiker van de Openbare Ruimte. En het begrip bewoners rekken wij dan meteen een beetje op. Oscar gaat natuurlijk voor de bijen. Ik ben minder eenkennig en wil graag alle stadsdieren meenemen. Maar terwijl ik dit opschrijf wil ik ook bij de bewoners een aantal specifieke groepen benoemen: Ouderen, mensen met een handicap, jongeren en fietsers.

Bijen vragen natuurlijk om enkelvoudig bloeiende drachtplanten. Vogels en andere dieren vragen om beschutte en veilige nestplaatsen. Voor de ouderen zijn looproute met voldoende tussenstops en rustplekken noodzakelijk. Mensen met een handicap hebben elk op hun eigen manier een juiste toegankelijkheid nodig. Voor de jongeren zijn er per leeftijdscategorie speel- en hangplekken nodig. En door veilige fietsroutes te maken zullen er geen onveilige situaties met het snelverkeer ontstaan. Wanneer met al deze punten rekening wordt gehouden heeft de ontwerper een dikke plus en krijgt de beheerder een overzichtelijke puntenlijst en positieve beoordelingen van de bewoner / gebruiker van de Openbare Ruimte.

Voor elke beheerder moet een positieve beoordeling door bewoners / gebruikers van de Openbare Ruimte het ultieme zijn. Voor een goede ontwerper  moet het perfecte ontwerp van de Openbare Ruimte natuurlijke de uitdaging zijn.

Dat het enig denkwerk vereist om het huidige puntensysteem aan te passen en uit te breiden is ons duidelijk. En Oscar zegt dan dat afentoe niet maaien en op ongebaande paden het onkruid te koesteren beter is voor de stadsbij. Ronald en Caroll van PGNO zullen zo hun voorkeuren hebben voor het toegankelijk maken van de verschillende loop- en rolroutes.

Bij het invoeren van gebiedsgericht inrichten, werken en beheren moet het mogelijk zijn om het oude puntensysteem voor de Openbare Ruimte te moderniseren en te verbeteren naar een duurzaam en gebruikersvriendelijk beoordelingsmiddel waarin alle facetten van een plezierige woon- en leefomgeving aanbod komen voor mens en dier. Een fleurige bloemweide levert dan punten op en bespaart maaibeurten. Straatgras en bloeiende onkruiden op parkeerplaatsen tussen halfverhardingen geven solutair levende bijen en hommels een plek. Goed zittende rustbankjes langs looproutes geven ouderen de mogelijkheid om zelf boodschappen te blijven doen. Klimop in straatbomen geeft rust- en nestgelegenheid voor vogels en dieren. Gelijkvloerse overgangen tussen straat-, fiets- en voetpaden vergroten de toegankelijkheid voor scootmobielers en gehandicapten.

Simpele aanpassingen bij de inrichting en kleine aanpassingen in het beheer kunnen opeens de juiste pluspunten opleveren voor mens en dier. Altijd maaien, poetsen en vegen is dan ook niet altijd en/of overal noodzakelijk. En levert wellicht ook nog een bezuiniging op.  De driehoek- ontwerper/beheerder/gebruiker kan binnen de Openbare Ruimte nog heel veel winst maken. Een nieuw Duurzaam en Gebruikersvriendelijk puntensysteem Openbare Ruimte kan hier aan bijdragen.

Platformgehandicapten.jimdo.nl

kabokkel.nl

bijeneiland.nl

Reacties

karel op 23-04-2014 10:39

mijn stem heb je , of het zover komt en dan ook nageleefd wordt daar heb ik zo mijn twijfelsals ik een voorbeeld mag geven en dan kijk ik op mijn looproute hier naar het station , op iedere hoek een verlaging in de stoeprand voor rollator en rolstoel zelfs met blinndegeleide betegeling , en wat zie ik , ze staan allemaal vol met blik , en dat terwijl je leert voor je rijbewijs parkeren als ik mij goed herinner 7 meter , je zou zeggen een mooie melkkoe voor de gemeente als ze al deze regels zouden nalevenen dat geld terug laten vloeien in de openbare ruimtes

suc6geniet de dag

rebbeltje op 23-04-2014 14:11

Ha dus punten scoren om gedaan te krijgen wat nodig is...s6 ermee

Henk op 23-04-2014 18:21

Mooi om hier eens over na te denken. Voor mij is een groene stad heel belangrijk. Apeldoorn scoort wat dat betreft gelukkig hoog. Als al het groen van Apeldoorn bij elkaar wordt opgeteld, heb je een aanzienlijk natuurgebied!

Gr. Henk

Wilmar Meijer op 25-04-2014 14:08

Als Nijmeegse 4daagse wandelaar kreeg ik van de Bijenstichting vorig jaar de suggestie om korte wandelingen in voor bijen 'gunstige' omgeving .... laten we zeggen ...... in kaart te brengen. Dat leek me wel iets mits er een antal vrijwilligers zouden kunnen helpen met de boel op poten zetten. Dat is er nooit van gekomen, andere prioriteiten zeg maar. Het idee op zichzelf zit echter nog steeds in mijn achterhoofd.

Renesmurf op 26-04-2014 12:16

Dat doen ze in Winschoten regelmatig, door de binnenstad wandelen en goed rondkijken wat er beter kan.  En dat wordt dan geregeld ook.

platoonline op 29-04-2014 22:42

Dat zijn goede plannen. Zo goed dat je je er over verbaast dat het nog niet overal geïmplementeerd is. Deze gedachte zal me wel totaal ongeschikt doen blijken voor de politiek. Ik wil dat dit soort dingen dan ook meteen gebeuren. Maar zo zit de wereld niet in elkaar. Er moet eindeloos over gekletst worden en dan wordt er misschien 40 procent geregeld. 

Enfin, hopelijk wordt jouw/jullie plan wel degelijk gerealiseerd. Dat is goed voor iedereen.

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl