robalberts.punt.nl
Het hemd nader dan de rok?

Het hemd nader dan de rok?

Hoewel wij in Nederland ook de mooie uitdrukking hebben; " wat van ver komt is lekker" handelen veel Nederlanders toch meer naar de uitdrukking; "het hemd is nader dan de rok". Sinds ik in de Bijlmermeer ben komen wonen zijn beide uitdrukkingen belangrijk voor mij geworden. Mijn buren hebben hier een wereldburger van mij gemaakt. De traditionele Nederlandse keuken vind ik lekker. Maar als dagelijkse kost saai. En van exotische gerechten kan ik steeds meer genieten. Hoewel ook bij mij eten een eerste levensbehoefte is heb ik mijn buitenlandse buren ook op andere vlakken leren waarderen. Saamhorigheid, gezelligheid en liefde voor kinderen zijn daarin 3 belangrijke pijlers. Toch is juist het dagelijkse eten voor veel van mijn buren een grote zorg. Om verschillende redenen zijn zij naar Nederland gekomen. Maar over het algemeen is de zoektocht naar een beter leven en geluk toch wel de belangrijkste drijfveer. Voor velen is Nederland dan een grote teleurstelling.

De vluchtelingenparkeergarage vlakbij mijn huis is daar een vervelend voorbeeld van. De regelgeving rondom vluchtelingen en asielzoekers geeft al jaren problemen. In mijn buurt zijn er nog steeds mensen zonder papieren. En op de scholen waar ik heb gewerkt zijn ook nog steeds leerlingen zonder verblijfsvergunning. Het aanpassen, verduidelijken, verbeteren en verscherpen van Nederlandse wetten en regelgeving voor buitenlanders, asielzoekers en vluchtelingen geeft nog steeds problemen. Langdurige en onduidelijke procedures en onoverzichtelijke overgangsregelingen maken ook nog steeds slachtoffers. Voor hun eerste levensbehoeften, eten, zijn vluchtelingen daardoor afhankelijk geworden van anderen.

Mijn betrokkenheid met mijn buitenlandse buren is de afgelopen 25 jaar alleen maar groter geworden.  En niet alleen vanwege het lekkere eten, maar vooral door onze gemeenschappelijke normen en waarden die ik als calvinistisch opgevoede Nederlander deel met veel van mijn buren uit alle windstreken en werelddelen. Het is te gemakkelijk om eerst naar de verschillen te kijken. Maar de onverwachte overeenkomsten komen juist in de persoonlijke ontmoetingen te voorschijn. Natuurlijk begrijp ik dat voor een buitenstaander dit vreemd leest. De vooroordelen over de Bijlmermeer en de illegale, criminele buitenlandse bewoners komen in veel gesprekken en nieuwsmedia uitgebreid ter sprake.

Nederland heeft al langer een aantrekkingskracht voor vreemdelingen. Door de eeuwen heen zijn er golven van migranten opgenomen.  Juist door deze Nieuwe Nederlanders uit het verleden is Nederland geworden wat het nu is. Ook toen was de belangrijkste reden van een komst naar Nederland veilig wonen en werken. Jammer genoeg leert een nadere bestudering van onze geschiedenis dat die veiligheid zelfs met een welgevulde buidel met geld niet altijd verzekerd was in Nederland. Gelukkig wordt er meestal na drie tot vier generaties anders, positiever naar de nakomelingen van de nieuwe Nederlanders gekeken.

Bij mij om de hoek hebben een aantal uitgeprocedeerde vluchtelingen in een parkeergarage een onderdak gevonden. Aan de andere kant van de weg is een voedselbank. Dat mijn stadsdeel met deze twee problemen weer het landelijke nieuws weet te halen vind ik spijtig maar wel begrijpelijk. Veilig werken en wonen zijn wensen die over de hele wereld gelden.  Dit geldt ook voor de vluchtelingen in de Parkeergarage Kralenbeek aan de Karspeldreef in Amsterdam-ZuidOost. Eigen volk eerst heeft een meer en meer prominente rol gekregen in de Nederlandse politiek. In dit blog met de titel " Het hemd nader dan de rok" probeer ik daar een andere betekenis aan te geven. Met dit blog wil ik een pleidooi doen voor mijn buren de vluchtelingen.

In de eerste link onder dit blog geeft Bram van Ojik een politieke oplossing voor de vluchtelingen in de parkeergarage op de langere termijn.. Werken zorgt er voor dat de  de bewoners van de parkeergarage zelf voor hun eten te kunnen zorgen. In de andere linken is te lezen op welke manier er in de lokale politiek gesproken wordt over de vluchtelingen in de Parkeergarage op korte termijn, m.b.t. eten en andere eerste levensbehoeften.

 

http://www.ilovezuidoost.nl/index.php/jomsocial/188-bram-van-ojik-bezoekt-vluchtelingen-in-garage-kralenbeek

http://amsterdamzuidoost.groenlinks.nl/node/107228

http://amsterdamzuidoost.groenlinks.nl/node/107218

http://amsterdamzuidoost.groenlinks.nl/node/105938

Reacties

JC op 26-01-2014 09:18

OOit trokken mensen naar Nederland vanwege onze kennis en kunde mbt tot water en zeevaart, en handelsverdragen. Het lijkt wel of we ingeboet hebben aan kennis en kunde en nu lopen die emnsen die naar Nederland trekken er verloren bij. Toch vind ik het een lastig onderwerp, we kunnen als land. economisch gezien, niet iedereen helpen, ook al zou je dat vanuit ruimhartigheid wel willen. We vergeten het onrecht en de armoede in eigen land nog zo vaak. 

Ik ben geen voorstander van gesloten grenzen, dat weet jij ook wel Rob, maar ik zie juist onder de Nederlanders soms zulke schrijnende gevallen waar we blijkbaar met al onze regels en beleidsnota's ook geen grip op hebben, dat ik me afvraag waar dit land naar toe gaat. 

1 Ding weet ik zeker: de gloriedagen van scheepvaartkennis, handelsverdragen en onze tomeloze energie onze kennis te delen met andere landen is omgedraaid tot iets wat ik niet zo prettig vind, iets graaierigs aan de top en lijdzaamheid bij de overige mensen. 

Leo op 26-01-2014 10:44

Nederland was altijd een toevluchtsoord voor hen die elders verdrukt werden. Geen enkel probleem, velen integreerden volledig en zijn nu bijna niet meer terug te vinden als onderscheidende groep in de Nederlandse samenleving. Na de tweede w.o. namen we Indische Nederlanders op, Molukkers, Hongaren, Italianen, Spanjaarden, Fransen, Portugezen. Toen kwamen de Marokkanen en Turken. In 1975 overstroomde die nu zo bejubelde Bijlmer met een enorme stroom uit hun bijna onafhankelijke thuisland gevluchte Surinamers. Allemaal keurig onder dak gebracht. Brachten zij slechts voordelen mee? Of zitten en wellicht ook nadelen aan een maatschappij als de onze die zoveel vreemde culturen onderdak moet brengen? De Balkanoorlogen uit de jaren negentig zorgden weer voor nieuwe vluchtelingen, Afrikanen vonden hun weg deze kant op, Chinezen, Oegandezen, en momenteel veel mensen uit het vroegere Oostblok. En allemaal moeten ze een plekje krijgen in ons landje. Liefst met baan of broodwinning, een huis en een auto voor de deur. Als je dan zelf van een lichting bent die meent dat Nederland minder moet vervuilen qua milieugebruik of groen moet je daarin ook consequent zijn, op enig moment is vol. vol en dat bedoel ik niet vanuit enig racisme, meer vanuit realisme. Nederland kent momenteel 800.000 werklozen, bijna 1 miljoen mensen loopt in een of andere WAO of Wajonguitkering. We hebben nauwelijks geld over voor ouderenzorg, maar menen wel dat de halve wereld hier een plekje verdient. Ook zij die niet omwille van een of andere enge doctrine vluchtten, maar vooral om economisch beter te worden van die reis. Kijk, en als je daar dus geen regels voor stelt loopt het putje over. Het systeem vast en krijgen mensen een status aparte. Draai de kraan dicht en je kunt eens wat beter kijken naar hen die nu ergens tussen wal en schip zitten. Hoe beroerd ook, als men hier niets te zoeken heeft, het land ook niets kan of wil bieden, dan is het duidelijk. Zij die zijn uitgeprocedeerd dienen geen gevoel van meelij op te wekken, maar zakelijk behandeld te worden. Anders blijft het  altijd een stinkende wond. Vluchtelingen ja, gelukzoekers? Liever niet!   

J@n op 26-01-2014 11:42

Ook buitenlanders zijn net mensen. ;-)

rebbeltje op 26-01-2014 21:34

Zie dat ik hier achter loop met lezen...maar goed om alles bij te houden valt niet mee.

Groetjes en fijne week

Hans op 26-01-2014 22:15

Een leuk verhaal, positief.Heb zelf jaren in Amsterdam west gewerkt en heb ook daar veel culturen leren kennen.Vrienden gemaakt, samen gegeten, gelachen en gehuild, mis dat wel eens in mijn omgeving. Hans

Renesmurf op 26-01-2014 23:25

We leven in donkere tijden, want zij krijgen de schuld.Ja, als we gewoon de dagen blijven plukken dan ehm, er zit niks anders op.

hhanscke op 28-01-2014 17:30

Ik blijf mij wel afvragen waarom Nederland zo'n grote aantrekkingskracht heeft en wat hen dan zo teleursteldt. Kennelijk heeft men dan toch geen goed beeld van Nederland

Stiefbeen op 28-01-2014 20:07

onderneemt samen dingen ,leg je oor eens te luisteren en je komt tot verrassend mooie ontdekkingen.

Hans op 28-01-2014 23:11

ot, De i-bannummers zorgen nog voor veel problemen, maar je wordt wel gelijk als wanbetaler gezien door de bank. Hans

Helma op 30-01-2014 12:35

Met belangstelling het blog gelezen en ook de menigen en reacties van de bezoekes hierboven. Voor alles valt wat te zeggen en ik brgrijp het ook als men zelf kinderen heeft en niet al te breed  en je van de voedselbank moet lezen dan is het zuur als anderen "ineens" van alles lijken te kunnen krijgen. Ik denk dat het probleem er alleen maar erger op wordt nu de crisis zilke drastische wendingen neemt. Steeds meer werkelozen, steeds minder geld in de economie maar nog steeds meer instroom van andere nieuwkomers die ook een bestaan in het "rijke" westen willen opbouwen.

Hans op 30-01-2014 22:03

Helaas heb ik vandaag het record bankhangen niet kunnen verbreken. Hans

Clemens op 31-01-2014 19:12

Ha Rob, dankjewel!  ja, het was best leuk, om mijn gedicht in zo'n boek te zien!

Wat je logje betreft, mooi. Ik geloof ook absoluut niet in dat zwart-wit denken. Natuurlijk zijn er heel veel lieve, leuke en/of hardwerkende mensen met niet diep-nederlandse wortels. En tuurlijk hebben ze net als iedereen mooie en minder fijne gevoelens en meningen.

Voor Leo: de regels zijn al zo aangescherpt, er worden genoeg mensen geweigerd die wel vluchten voor iets; die een hoop hebben meegemaakt om wie ze zijn. Maar blijkbaar hebben ze niet genoeg meegemaakt. Dus wat jouw verdeling betreft, dat zit wel goed.

Groeten, Clemens.

Hans op 02-02-2014 22:45

Door kleur en geuren worden de grauwe dagen vrolijker. Hans

Danique op 07-02-2014 12:03

Erg om in een parkeergarage te wonen, de meest verschrikkelijke plekken op aarde, net graftombes.

Groetjes en liefs van een kwart eeuwer ;)

Leo op 23-02-2014 11:14

@Clement - Ik gaf een zeer duidelijk beeld van een Nederlandse samenleving die meer dan welke ook ruimte en onderdag gaf en geeft aan mensen die om welke reden ook deze kant op komen. Maar ik ben niet blind. Zie dat de wereld is veranderd en we niet alles aankunnen. Zijn we hier te klein voor, en we nemen naar rato van de omvang van het land veel te vaak mensen op die niets bijdragen aan de samenleving. Statistieken en cijfers zijn niet voor de pret gemaakt, maar wel om beleid op te bouwen. Niet onrechtvaardig, maar wel graag realistisch. Niet een roze bril past ons allen, maar een die zicht geeft op de kansen en mogelijkheden van ons allen en niet alleen bedoeld voor pamperen van de zgn. noodgevallen. Laten we nu eerst eens zorgen dat onze ouderen een kans krijgen op goede verzorging. Mogen douchen, naar buiten gaan of nog iets prettigs meemaken in deze participatiemaatschappij(..). Ik ben niet meer zo optimistisch over de onbegrensde toevloed van nieuwkomers. Niet om hen, maar wel om de bijkomende problemen. Daar zijn we niet meer tegen opgewassen. Of moeten de bezuinigingen, lasten, en problemen ons echt boven het hoofd groeien??? 

Clemens op 24-02-2014 03:28

Hallo Leo, oké met wat je zegt over die roze bril ben ik het zeer eens, ik geloof ook niet dat je om het principe nog iedereen nog van harte welkom moet heten. Ik geloof ook niet dat dat nog ergens in de wereld gebeurt (en in veel landen beslist niet). Dus dat er grenzen zijn en blijven vind ik wel goed. Maar zijn mensen één keer in Nederland, laten we hen dan  behandelen zoals we zelf behandeld willen worden en rechten geven zoals we ze zelf willen hebben - sterker nog, "zelf " is wat zij en wij dan zijn.

In ieder geval, het blijft altijd een beetje schipperen, want anders ben je een dictatuur zoals je maar één keer kunt worden en bijna niet terug kunt draaien. Zeker niet als we zelf om de één of andere reden niet meer zo welkom zijn tussen de rest.

Groeten, Clemens.

Leo op 24-02-2014 16:04

Zelfs de op dit punt erg liberale Britten ontdekken nu dat er wel wat nadeeltjes kleven aan het onbeperkt binnenlaten van lieden die slechts komen om er zelf beter van te worden. Ik ben voor een open grens waar het echte noodgevallen en vluchtelingen betreft die in de knel komen. Zoals homo's uit Iran of Turkije, anders gelovigen uit Iran, mensen die vaak goed opgeleid zijn en er in ons land echt wat van willen maken. Aan een verzameling lieden die meteen richting sociale dienst gaan heb je weinig tot niets. Die nemen de ruimte in van anderen die onze hulp en open deuren veel sterker nodig hebben. 

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl