robalberts.punt.nl

Een gouden straat in Amsterdam-ZuidOost

Een mooie rij met Goudessen staat er aan de Kantershofstraat. Fraxinus excelsior ‘Jaspidea’ is de wetenschappelijke naam van deze prachtige boom. In het najaar valt de goudkleurige bladertooi op en in het voorjaar is het zachtgroene van de uitlopende bladknoppen ook de moeite waard. Bij het aanplanten is niet zuinig voor een dikkere en grotere boommaat gekozen. Nu zijn de bomen goed volgroeid. Jammer genoeg heeft vorig jaar een van de bomen tijdens een lichte storm de top verloren. Maar verder zijn de bomen met  stevige gesteltakken mooi geworden. Niet alleen door de bomen is het een gouden straat.

De Kantershofstraat is een van de rijtjes nieuwbouw in de Bijlmermeer. De  straat is ook de toegangsweg voor de wijk Kantershof. Een wijkje met zo’n 600 woningen.  Door At5 is in haar serie Amsterdamse straten een leuke aflevering gemaakt over Kantershof (http://www.at5.nl/tv/straten-van-amsterdam/aflevering/15401/10 ). In Kantershof staan de basisscholen, Bijlmerdrie en Samenspel en het bejaardenhuis Koornhorst.

De ophaalwagens van de reiniging, brandweerwagens en verhuiswagens rijden allemaal door de Kantershofstraat om op hun plek van bestemming te komen.  Ook de bussen voor de schoolreisjes komen door de straat. En daar wringt het. De Kantershofstraat is breed genoeg. Maar door de volgroeide Goudessen ontbreekt er soms de benodigde ruimte. Sommige overhangende takken geven nog mee met het voorbij rijdende verkeer. Maar soms breekt er ook al een tak af door het voorbijkomende verkeer.

Na de stormschade heb ik gevraagd of de bomenrij meegenomen kan worden in het noodzakelijke beheer. Opkronen geeft de bomen de kans om uit te groeien tot volwaardige straatbomen. En bij de bomen die tegenover de woonhuizen staan voorkomt dat waarschijnlijk ook geklaag over teveel schaduw.

Amsterdam heeft een deskundige bomendienst gehad. Maar door reorganisaties is de expertise versnipperd over de verschillende stadsdelen. Nu na weer een reorganisatie wordt deze dienst misschien weer opgetuigd? Maar bezuinigingen maken dat het meeste onderhoud en beheer in de wijk uit besteed wordt. Tijd om naar het noodzakelijke onderhoud van de bomen te kijken ontbreekt nu jammer genoeg. De takken van de Goudessen worden steviger en zwaarder. En de wijkopzichter heeft geen tijd of budget voor de noodzakelijke snoeirondes.

 

Nu vind ik de bomenpracht goud waard.

Maar of dat straks ook nog zo is, met het voortdurend voorbij rijden van zwaarder en sterker vrachtverkeer?

Blijft de Kantershofstraat dan nog wel een gouden straat?

Reacties (8)

Kiezen en de gevolgen voor Amsterdam-ZuidOost, Lidy Hinfelaar of Elly Muller

Na de verkiezingen voor de bestuurscommissie in Amsterdam-ZuidOost blijft het rommelen. Een nieuwe verkiezingslijst met een lijsttrekker van buiten Amsterdam en een minderjarige opvolger heeft een restzetel verworven. Omdat de lijsttrekker uiteindelijk toch maar niet naar Amsterdam-ZuidOost wil verhuizen en de eerstvolgende kandidaat nog minderjarig is blijft deze verworven zetel in de bestuurscommissie waarschijnlijk voorlopig onbezet.

Tegelijkertijd hebben we afscheid genomen van een aantal uitstekende GroenLinks (duo-)raadsleden. Elly Muller, Heero Viel en Rob Noij hebben de afgelopen jaren op een deskundige wijze invulling gegeven aan het raadswerk. Jammer genoeg gaat daar een pijnlijke geschiedeins aan vooraf. Lidy Hinfelaar is indertijd met chantage fractievoorzitter van de GroenLinks fractie in Amsterdam-ZuidOost geworden. En uit rancune heeft zij daarna haar eigen portefeuillehouder weggestuurd. De GroenLinks fractie en afdeling in Amsterdam-ZuidOost is hierdoor in 2004 verscheurd en bijna weggevaagd.

Door de inzet van vooral Elly Muller is GroenLinks in 2006 weer een betrouwbare politieke partner geworden. Door haar inspanningen is de fractie na de verkiezingen in 2010 verdubbeld en weer toegetreden tot het Dagelijkse Bestuur. Heero Viel heeft samen met Elly Muller het contact met de GroenLinksers, de kiezers en de bewoners hersteld. Constructieve voorstellen op het gebied van armoedebestrijding, onderwijs, jongerenhuisvesting hebben zij ingediend en kunnen verwezenlijken. Op elke bijeenkomst binnen het maatschappelijke veld is Heero Viel aanwezig of vraagt hij de informatie. Op het gebied van de groene en duurzame samenleving en zonne-energie heeft Rob Noij vanaf 2012 al zijn tijd, energie en kennis ingezet.

Kiezen heeft altijd gevolgen, soms voorspelbaar, soms onverwacht. Een open zetel in de nieuwe bestuurscommissie heeft niemand verwacht en de 937 kiezers op de PVVA waarschijnlijk ook niet. Het opblazen van GroenLinks in april 2004 uit persoonlijke motieven door Lidy Hinfelaar heeft ook niemand kunnen voorspellen.

Dat GroenLinks in Amsterdam-ZuidOost weer herkenbaar is als een betrouwbare, sociale en duurzame partij is wel te danken aan alle inzet van Elly Muller, Heero Viel en Rob Noij.

Elly, Heero en Rob dankjewel voor jullie tomeloze inzet!!!

Reacties (11)

Nationale Boomfeestdag, een persoonlijk verhaal van Rob Alberts

 

Tijdens de Floriade van 1982 heb ik elk weekend over het Floriade terrein bij de Gaasperplas rondgelopen. Met speciale, nieuwe planttechnieken is het Floriade terrein toen opgeplant met zware, dikkere en grotere bomen. Maar aan de rand van het terrein stonden toen en staan nu nog oudere bomen. Bij de historische boerderijen langs de provinciale weg staan ook nu nog bomen van rond de vorige eeuwwisseling. Lopend over de Floriade was ik mij er nog niet van bewust dat ik later in de Bijlmermeer zou gaan wonen en dat het Gaasperpark mijn achtertuin zou worden.

In 1988 ben ik in de flat Echtenstein komen wonen en volgde ik nog een deeltijd-opleiding. Voor deze opleiding liep ik in 1989 bij Boerderij Langerlust naar binnen. Het kantoor van de dienst Beheer Openbare Ruimte was daar toen gevestigd. Voor mijn opleiding wilde ik graag een afstudeerscriptie schrijven over bomen en het bomenbeheer rondom mijn flat. De sfeer op het kantoor staat mij nog goed voor ogen. Met liefde voor alles wat groeit en bloeit in Amsterdam-ZuidOost werd binnen de beperkte middelen groenbeleid en beheer ontwikkeld en uitgevoerd. Door het snelle groeien van het stadsdeel en een kleine kantoorbezetting ontbraken echter actuele kaarten en verdere correcte gegevens van het bomenbestand.

Het kantoor van de dienst Beheer Openbare Ruimte is uiteindelijk naar het stadsdeelkantoor verhuisd. Op de bovenste verdieping van het stadsdeelkantoor zitten nu de beleidsmakers samen met de groenbeheerders. Het uitzicht over Amsterdam-ZuidOost vanaf de bureaus is gigantisch. En de moderne ict-middelen maken dat nu perfecte digitale kaarten beschikbaar zijn. Van elke boom in het stadsdeel is nu de juiste naam, de plantdatum en het beheer in de computers terug te vinden.

Oorspronkelijk was de boerderij een van de vele melkvee boerderijen aan de rand van de drooggelegde Bijlmermeer. Uiteindelijk is Boerderij Langerlust ( http://www.langerlust.nl/ ) eerst een leerwerkbedrijf van het Sociaal WerkVoorziening Pantar geweest en wordt het  binnenkort geexploiteerd door de Colour Kitchen ( http://utrecht.thecolourkitchen.com/nl/nieuws De Boerderij heeft in de tijd dus een andere functie gekregen. Maar de Monumentale bomen bij de ingang aan de provinciale weg staan er nog steeds! Halverwege een rondje Gaasperplas geniet ik in de zomer regelmatig op het terras van de boerderij van een kop muntthee uit de kruidentuin met een lepeltje honing van de bijenstal. Maar altijd loop ik even naar de schaduw van een prachtboom.

In 2007 ben ik als bewoner gevraagd om lid te worden van de Advieswerkgroep Monumentale Bomen in Amsterdam-ZuidOost. Door de werkgroep is in 2009 een Lijst met Monumentale bomen en een schaduwlijst van Monumentale Bomen aan het Dagelijks Bestuur en de Stadsdeelraad aangeboden. Natuurlijk is het altijd moeilijk kiezen, maar ik wil vandaag mijn favoriet bekend maken. Aan de Provincialeweg 24 te Driemond bij de oorspronkelijke ingang van Boerderij Langerlust staat een prachtige volgroeide Rode Beuk, Fagus sylvatica Atropunicea. In het bomenboek van Amsterdam-ZuidOost staat dat de boom in 1925 is aangeplant en dat er een Cultuurhistorische waarde en een grote Belevingswaarde aangegeven wordt.

Een treurbeuk Fagus sylvatica atropurpurea Pendula bij Hofgeest is in 2003 aangeplant als herdenkingsboom voor de afschaffing van de slavernij op 1 juli 1873. Deze boom heeft voor anderen weer een grote emotionele waarde. Maar de Rode beuk aan de provinciale weg in Driemond blijft voor mij speciaal! Alle bomen rondom mijn oude flat Echtenstein hebben jammer genoeg moeten wijken voor de bouw van een klein laagbouwwijkje met te smalle stadsstraatjes, parkeerplaatsen en hele kleine stadstuintjes.

Met de eerste link die ik geef is het boek Monumentale bomen in Amsterdam-ZuidOost te vinden. Maar ook kunt u daar het aanmeldingsformulier vinden om een nieuwe Monumentale Boom in Amsterdam-ZuidOost aan te melden. En wie weet komt uiteindelijk de boom die vandaag op Nationale Boomfeestdag wordt aangeplant in de toekomst op de lijst Monumentale bomen.

http://www.zuidoost.amsterdam.nl/natuur-milieu/recreatie/artikelen/monumentale-bomen/monumentale_bomen/

http://www.boomfeestdag.nl/nieuws/2013/07/10/boomfeestdag-12-maart-2014-kiezen-voor-bomen

http://nl.wikipedia.org/wiki/Nationale_Boomfeestdag

http://www.beleven.org/feest/nationale_boomfeestdag

http://www.bomenstichting.nl/monumentale-bomen.html

 

Reacties (7)

Keuzes van Yvonne Liesdek

 

De afgelopen periode heb ik Yvonne Liesdek verder leren kennen. Hoewel onze geboorteplaatsen een wereld van verschil hebben merk ik vooral veel overeenkomsten. Op tijd komen, afspraken nakomen en respectvol met elkaar omgaan vinden wij allebei belangrijk. Ook willen wij onszelf ontwikkelen en vinden wij werken plezierig. Zij heeft in Amsterdamse Ziekenhuizen gewerkt als verpleegkundige. Yvonne heeft net als ik ook in het onderwijs gewerkt als docent   Verpleegkundige. Ook gaf zij leiding aan een afdeling verloskunde. Enthousiast maar vooral warm praat zij over dat werk. En ik herken de liefde voor kinderen die ik met haar deel.

Natuurlijk zijn er ook verschillen. Als ik haar tegen kom in haar koorgewaden bewonder ik de gratie waarmee zij zich in traditionele kleding weet te bewegen. Mijn spijkerbroek en t-shirt detoneren dan. Geboren in Noord-Brabant heb ik zelf weinig mee gekregen van het koloniale verleden van Nederland. Geboren in Suriname van voor de Onafhankelijkheid als een afstammeling van een uit Afrika afkomstige slaaf heeft Yvonne Vaderlandse en Wereldgeschiedenis in haar bloed en genen.

Mijn politieke keuze heb ik in mijn pubertijd gemaakt. Een wereld zonder geweld en eerlijk delen waren toen en zijn nog steeds mijn idealen. Yvonne geeft aan dat zij een zoektocht door het politieke spectrum heeft doorlopen. Traditioneel op een Partij stemmend zoals haar ouders, vrienden en familie ontdekte zij dat haar idealen daar niet verwezenlijkt worden. Verder kijkend ontdekte Yvonne dat GroenLinks wel staat voor haar idealen. 

Als lijstduwer zet Yvonne Liesdek zich nu voor de volle 100% in voor de Verkiezingscampagne van de bestuurscommissie in Amsterdam-ZuidOost. Maar ook de jonge GroenLinks kandidaat Simion Blom voor de gemeenteraad in Amsterdam krijgt al haar steun. Ik ben benieuwd hoeveel kiezers zij weten te bereiken op 19 Maart 2014.

http://www.groenlinkszo.nl/

https://amsterdamzuidoost.groenlinks.nl/

https://amsterdam.groenlinks.nl/

Reacties (3)

Breekijzers tussen de deuren van het stemlokaal

Jarenlang zat er een knaagdier in onze levensautomaat, een rat, een opvreter, een foutenmaker, een in de war stuurder. Met liefdesolie heb ik gesmeerd, met engelengeduld geantwoord, met uiterste precisie mijn stappen gepland en juist in 2014 leek het of men mij de juiste monteur stuurde om mijn/onze levensautomaat te herstellen. ( een wonder ) Eerder al beschreven door Zilvertje op haar blog.

In de afgelopen jaren heeft de stadsdeelraad in Amsterdam-ZuidOost een naam opgebouwd van vriendjespolitiek. Al zal ik mij vooral de gevallen van broedermoord herinneren. Twee keer stuurde een fractievoorzitter een eigen portefeuillehouder naar huis en dan heb je volgens mij weinig van politiek begrepen. De naam van stemmenkopen duikt ook hier bij elke lokale verkiezing weer op. Het bevoordelen van vriendjes en familie met baantjes binnen het ambtenarenapparaat en het uitdelen van subsidies aan bevriende stichtingen heeft een einde gekregen? De aanhoudende crisis maakt dat niet produktieve ambtenaren een andere baan moeten zoeken. En stichtingen met onduidelijke resultaten verdwijnen nu het overheidgeld op is.

In landelijke media roepen de grote politici van alles. Maar heeft de buurtbewoner hier nog wel oor naar. De kleinere dingen worden vooral op buurtniveau geregeld. Hoe schoon en hoe groen is de straat. Wat krijg ik voor mijn betaalde gemeentelijke belastingen. Zorg op maat is iets waar je alleen aan denkt wanneer dat direct nodig is. De juiste school voor mijn kinderen is een keus die 3 keer, basisschool, middelbare school en vervolgonderwijs, gemaakt wordt. Vanuit Den Haag worden met te weinig geld veel zorgtaken naar de gemeente geschoven, iets waar wij pas achter komen als wijzelf of een naaste afhankelijk wordt van Zorg. Het bebouwen van restjes groen in en buiten de bebouwde kom mag nu ook meer en meer door de gemeente bepaalt. De leegstaande kantoorcomplexen her en der doen daarbij het ergste vermoeden.

De verkiezingskoorts is in Amsterdam-ZuidOost los gebarsten. Kopstukken lopen over de markten. Folders worden uitgedeeld en op de meest in het oog liggende plekken verschijnen illegale gezichten op de muren. Afspraken over een nette campagne zijn niet gemaakt en wettelijke regels worden met de voeten getreden. Veroordeelde politici lopen ook rond met het hoogste woord. Elders noemt met het de bananenrepubliek zelf noem ik het je reinste dorpspolitiek.

Wij krijgen een bestuurscommissie, doorgewinterde en van de straat geplukte kandidaten vertellen allemaal een ander verhaal. De productieve ambtenaren zullen wel blijven, denk ikzelf. Maar overtollige beleidsambtenaren en leidinggevenden zullen meer en meer een andere baan moeten zoeken. En vastgeroeste ad interim ambtenaren krijgen vast ook hun te late afscheid. Rijbewijzen en paspoorten blijven nodig en ook het vuil moet opgehaald worden. Over het groen en de bomen wordt nog nagedacht want dat wordt vooral door ingehuurde krachten beheerd. Hoe de Zorg en het Passend Onderwijs geregeld moet worden is onduidelijker. De Gemeenteraad zal het beleid bepalen en de Bestuurscommissie moet het gewoon uitvoeren.  Of het aantal leden van de bestuurscommissie (13) geluk brengt is nog maar afwachten. Uit deze leden worden weer 3 Bestuurders gekozen.

Hoewel grote politieke onderwerpen als Zorg, Onderwijs meer en meer op gemeentelijk niveau bepaalt gaan worden mag iedereen stemmen. Over de van oudsher lokale onderwerpen mag elke inwoner zijn stem laten horen. En bij het stembureau om de hoek is veelal alleen een identiteitsbewijs voldoende om een stembiljet te krijgen. En om de opkomst te bevorderen mag er elders in de gemeente, zelfs op stations ook gestemd worden. Voor veel Buitenlandse ingezetenen is dit een hele ervaring en een te onbekend gegeven.

Voor alle verkiezingen staat mijn keus al weer vast. Ik ben een van de weinige traditionele kiezers. Trouw aan mijn eigen partij, ondanks opgelopen teleurstellingen kies ik voor duurzaam, sociaal en vredelievend. De vernieuwing en veelkleurigheid op de verkiezingslijsten van GroenLinks voor de bestuurscommissie in Amsterdam-ZuidOost en de gemeenteraad van Amsterdam maken dat ik weer met vol vertrouwen ga stemmen. De couleure locale van de plaatselijke politiek van ingesleten venijnige en afgunstige patronen zal waarschijnlijk wel verdwijnen uit ons stadsdeel. Maar misschien kan er dan aan de borreltafel gesproken worden over de successen van de talentvolle inwoners uit Amsterdam-ZuidOost?

http://www.amsterdam.nl/verkiezingen/

http://www.groenlinkszo.nl/

https://amsterdam.groenlinks.nl/

 

Reacties (3)

Bouwers en brekers, een nieuw bestuur voor Amsterdam

De gemeenteraadsverkiezingen zijn al langer voorbij en de stadsdeelraad is vervangen door een bestuurscommissie. De onderhandelingen voor de bestuurscommissie zijn al eerder afgerond. En na de eerste felicitaties over en weer is het politieke geruzie in Amsterdam-ZuidOost verder gegaan, zoals vooral kleine kinderen dat goed kunnen. Maar ook in de gemeenteraad is er nu een coalitieakkoord. Na lang heel lang onderhandelen heeft Amsterdam een nieuw bestuur. Voor de sociale huurwoningen zijn er duidelijke plannen, het handhaven van minimaal 187.000. Ook is er nog steeds de ambitie om 5000 woningen te bouwen per jaar, waarvan 500 sociale huur. Op internet vond ik een fabel zonder moraal. Veel politici gaan er prat op grote bouwers te zijn. Ook in mijn omgeving is dat het geval. Vreemd genoeg zijn de kale bouwterreinen van de grootschalige uitgevoerde sloop nog het meest zichtbaar. De geleende fabel verderop in dit blog omschrijft dit het beste. En mocht iemand zijn stad herkennen in deze fabel, dat zou zo maar eens kunnen. Ik mocht de fabel lenen voor mijn blog. En mocht u een van de genoemde Vreemde Vogels zijn, niets weerhoudt u om nu het nog kan om het tij te keren. Voor de gebruikte tekst zeg ik: met dank aan Jeanette Slagt van http://jeanetteslagt.nl/  Jeanette Slagt heeft enkele jaren als assistent projectleider aan een herstructurerings-project meegewerkt in een middelgrote stad in Nederland, zij ontkom niet aan een beetje cynisme als het gaat om besluitvaardigheid, regelgeving en protocol binnen het ambtelijke apparaat, de gemeenteraad en het college.

 

Wat het nieuwe college van B&W voor Amsterdam-ZuidOost zal brengen is koffiedik kijken. De subsidies voor ongebreidelde sloop zijn al langer geleden verspild. Het kapitaal om te investeren in prestigeuze objecten is er niet meer. En of de ondoordachte kleine vernieuwingswijkjes goed en efficient zijn te beheren betwijfel ik. Toch wil ik hier blijven wonen. Het optimistische elan van de jeugd en het mondiale karakter van de volwassenen maken mijn stadsdeel uniek. Ik vertrouw er zelfs op dat de kinderen en kleinkinderen van mijn buren over 25-50 jaar belangrijk zijn voor onze kleine land.

In de bestuurscommissie van Amsterdam-ZuidOost blijft voorlopig een stoel van de PVVA leeg. Maar het oude dagelijks bestuur is deels blijven zitten, met de PvdA -Muriel Dalgliiesh-, GroenLinks -Urwin Vyent- en de VVD -Emile Jaensch- ( met gedoogsteun van de ChristenUnie ). En in de Centrale Stad hebben D66, VVD en SP nu na lang, heel lang onderhandelen een coalitie akkoord bereikt.

Voor het College in de Centrale Stad zijn vandaag, Vrijdag 13 juni 2014, de namen van bekend gemaakt. D66 krijgt 4 wethouders en de VVD en SP krijgen elk 2  wethouders. Van deze wethouders hebben Eric van de Burg, Pieter Litjens, beide VVD en Arjan Vliegenthart SP met zijn drieën een verleden in Amsterdam-ZuidOost. Pieter Litjens heeft Amsterdam-ZuidOost in zijn portefeuille. Hoe het met oude en nieuwe bouwplannen zal aflopen moet de tijd ons leren. En of de volgende geleende fabel op hen van toepassing wordt is afwachten ...

Als u een vreemde vogel herkent in de volgende geleende fabel? Ik lees het graag in de reacties! Let wel de fabel is 10 jaar geleden geschreven.

Bouwers en brekers

Bouwers & Brekers worstelen samen met het duale stelsel en de overkill aan incomplete informatie. Dit wordt nog eens verstrekt door de Trekkers en Blijvers in het ambtelijke apparaat.
Allemaal wellicht goedwillende mensen die betaald of onbetaald verzanden in visies, het ontbreken hiervan en de vage regelgeving. Tel hierbij op het grote politieke spel en je hebt chaos, voorkeursbehandeling en afscherming van vakgebied. Veel besluitvorming vormt zich rond de bierpomp in plaats van op het stadhuis, en binnen dit informele circuit proberen de Bouwers in de gemeenteraad nog enige grip te houden op de Vreemde Vogels van het college.

Dit schrijfsel is een parodie, een fabel, voor mij met een moraal, omdat ik de stad ken waar het zich afspeelt. Wellicht herkent u de situatie en is het voor u ook een fabel met een moraal, anders is het gewoon een fabel zonder moraal, maar wel de moeite van het lezen waard, zodat u in elk geval gewaarschuwd bent voor de valkuilen van planologie in de breedste vorm.

In een land hier ver vandaan hebben dieren de plaats van mensen ingenomen. Het is er een echte beestenbende. Aan het hoofd van een eilandje in dat verre land staan de “Vreemde Vogels”: De Ooievaar is het hoofd.
Haar raad van wijzen bestaat uit een Ekster, deze gaat over alles wat op het eiland gebouwd en verbouwd cq. aangelegd moet worden. Een Kip, zijn taak is ervoor te zorgen dat iedereen die ziek is of werkeloos het toch naar zijn zin kan hebben op het eiland, er is de Zeemeeuw, hij gaat over het geld, scharrelt het kostje van het eiland handig en lui bij elkaar, en een Struisvogel, hij gaat over alles wat opgeruimd moet worden zowel in de natuur als binnen de bewoonde wereld.

Het zal u niet verbazen dat de Ooievaar er lustig op los kleppert, de Ekster achter alles aanhipt wat mooi glinstert, de Kip regelmatig zonder kop kakelt en de Struisvogel zijn kop vaker in het zand heeft als daar boven, terwijl de Meeuw regelmatig op grote hoogte verkeerd.

De Vreemde Vogels hebben een grote staf, de Trekkers & Blijvers genoemd. Die werken aan plannen, voeren ze als ze goedgekeurd worden uit of laten dat doen en modderen verder maar wat aan. Het zijn er heel veel. Maar er is dan ook volgens hun zeggen veel werk te doen.
De Vrijbuiters op hun beurt hebben daar hun eigen mening over.
De “Vrijbuiters” zijn de bewoners van het eiland. Zij doen gewoon hun ding, elke dag opnieuw, mopperen onder de opgelegde belastingen en regels, en gaan weer verder met het doen van hun ding. De Vrijbuiters gaan eenmaal per vier jaar stemmen. Dan kiezen zij uit hun voorgeselecteerde midden, de “Bouwers & Brekers”.
De Bouwers & Brekers besturen eigenlijk het eiland, dat wordt de Vrijbuiters tenminste verteld. De Bouwers & Brekers beslissen over de besteding van het door belasting en overheids-subsidie binnengekomen geld.

De Vreemde Vogels en de Trekkers & Blijvers krijgen regelmatig bezoek van buiten het eiland. Delegaties dieren komen kijken hoe het eiland reilt en zeilt, soms blijft dat toezicht wat langer dan wenselijk. Soms is het een gezellig dagje, een zogenaamd werkbezoek.
Als de bezoekers komen, – laten we ze “Badgasten” noemen – als de Badgasten komen, moeten de zaken wel op orde lijken. De Kip zet zijn kop op, de Struisvogel trekt de zijne uit het zand en de Ekster poetst zijn vacht en stalt zijn prachtige be- zittingen uit. De Zeemeeuw kijkt of er een kostje te scharrelen is en de Ooievaar die ……., ach die kleppert vrolijk verder.

Als de Badgasten op bezoek zijn moet je ook zorgen dat alleen de goede “Aanbesteders” aanwezig zijn. Je laat tenslotte alleen dat zien wat uit de kast mag in dierenland.
Aanbesteders zijn bijvoorbeeld de Mier, de Aap, de Kameleon, de Steltloper, de Nachtegaal, enz. Zij kunnen heel nuttig zijn voor het eiland. Aanbesteders nemen kennis mee, en knappen de klusjes op, het woord zegt het al.
De Vreemde Vogels en de Trekkers & Blijvers halen namelijk graag kennis en ervaring van buiten. “Ter ondersteuning” vertellen zij de Vrijbuiters, en de Bouwers & de Brekers.
Het zal u niet verbazen dat die daar met zijn allen een eigen mening over hebben. Aanbesteders zijn namelijk erg duur, er gaan een heleboel centjes van de Vrijbuiters op aan de Aanbesteders. Soms zijn de klusjes, die de Trekkers & Blijvers uitbesteden, keurig voorbereid zodat de Vreemde Vogels en de Bouwers & Brekers er direct hun goedkeuring aan verlenen. Vaker gaat het wat ingewikkelder. Dan wordt ergens informatie achter gehouden of werken Trekkers & Blijvers elkaar tegen. Soms kunnen zij niet anders door regeltjes, opgesteld door de andere Trekkers & Blijvers uit de directe staf van de Vreemde Vogels.

Aanbesteders die vaak in goed vertrouwen al een klusje of project gestart zijn, merken al gauw dat het wat lastig uitvoeren is, omdat de Vreemde Vogels en de Trekkers & Blijvers de boel een beetje ingewikkeld aanpakken. Zij dreigen wel eens onder de voet gelopen te worden door al het gepraat over en weer. Je zoekt een aanspreekpunt, maar ja, soms glimt het bijvoorbeeld niet genoeg voor de Ekster. Dus zijdelings luistert hij eens wat naar het gemopper. En laten we eer lijk zijn het communiceert voor bijvoorbeeld een Mier lastig met een Kip (zonder kop), of met een Struisvogel met zijn kop in het zand, hoewel je naar die laatste als Mier wel weer een tunneltje kunt graven. Maar dat kost tijd.

Soms hangt er veel van een project af. Het duurt vaak erg lang voordat er zekerheid is over de verdeling van verantwoordelijkheid, taken en geld.
Sommige Aanbesteders verzinnen een plan en richten zich tot de Bouwers & Brekers. Meestal vind je dan wel enkele Bouwers of Brekers die besluiten te helpen.
Daar moet je ook mee oppassen want niet alle Bouwers & Brekers zijn wie zij beweren te zijn: Onder hen bevinden zich het Lieveheersbeestje (lief maar giftig), de Adder (altijd oppassen met zo’n figuur), de Gier (lijkenpikker), de Havik, de Luiaard, de Rups/Vlinder (eeuwige verrassing), de Eendagsvlieg, de Paradijsvogel (kleurrijk figuur), de bij (bezig typetje), de Ezel, de Uil, de Olifant (dikke huid), de Bok en de Pitbull (die nu nog harder blaft dan bijt, maar dat leert hij nog wel).
U ziet een aardige vertegenwoordiging van de bij de verkiezingen gekozen Vrijbuiters. Je moet goed opletten want wie is nu een “Bouwer” en wie een “Breker”? Soms vind je gehoor bij de ene, dan weer bij de andere.

Na elke mislukte poging van de Vreemde Vogels om tot een beslissing te komen, zien de Trekkers & Blijvers de tijd als hun vriend. Zij leunen achterover, want dit geeft hun heel veel meer tijd, (Om te niksen vinden de Vrijbuiters overigens, en de Aanbesteders ook, maar uit beleefde afhankelijkheid zeggen deze laatsten niets.) Het geeft hen tijd om nog meer dingen aan elkaar te knopen zodat het nog ingewikkelder wordt voor iedereen.

De Bouwers & Brekers? Tja, die weten het vaak niet meer, die krijgen allerlei verschillende verhalen te horen! Net als de Vrijbuiters overigens!
Vanuit de Beestenburcht dringen vaak de raarste varianten op plannen naar buiten.
En de echte plannen? Die worden besproken in het Praathuis! (Dat kent u wellicht wel, uit de Fabeltjeskrant.)

En zo verschilt dit eiland niet van enige andere plek op deze aarde:
De één is gewoon een machtswellusteling, de volgende heeft een dubbele agenda, deze of gene heeft een groot zakelijk belang, weer een ander stedelijk belang en die ander heeft simpelweg een eigen belang…….en de belangrijkste mens is vaak de dupe…….
En de Ooievaar op het eiland? Ach, die kleppert gewoon door.

Vreemde vogels vliegen rond in de wandelgangen van het stadhuis.

Het betreft hier slechts een fabel zonder moraal. Elke overeenkomst of gelijkenis met enig persoon of situatie waar dan ook op deze aarde berust zuiver op toeval.

© 2004

http://jeanetteslagt.nl/blog/bouwers-brekers/


Grote ideeën sneuvelen vanwege het politieke spel, maar ook vanwege onkunde en besluiteloosheid op alle fronten.

Reacties (4)

Algemene oproep van Emy Gorkom

Alle inwoners van Nederland hebben een oproep ontvangen. Als 18-jarige kreeg ik voor het eerste deze oproep om te gaan stemmen met een verplichting. En niet omdat ik de eerste verkiezing nog een wettelijke verplichting had om naar het stembureaute gaan, maar omdat ik het een voorrecht vind om te mogen stemmen ben ik daarna telkens mijn democratisch recht gaan invullen. Het loopje naar het dichtsbijzijnde stembureau is tenslotte een kleine moeite en vaak zit het het ook gewoon in de dagelijkse route.

Vooraf gaand aan de gebruikelijke campagne activiteiten heb ik al veel gehoord over Emy van Gorkom. Via grootste verhalen over haar en de mooie columns van haar ben ik op voorhand onder de indruk gekomen van Emy van Gorkom. Tijdens onze eerste ontmoeting ontglipte mij eerst de opmerking jij bent klein. Waarop ik mij direct verbeter de indruk die jij op mij maakt is groots. In ons kennismakingsgesprek vertelt zij wat haar drijfveren zijn om in Amsterdam-ZuidOost te wonen. Haar jonge leven schetsend spreekt zij over het wonen in verschillende werelddelen en het daarom waarderen van haar wereldse vrienden in haar buurt. En voorzover ik alle kandidaten in Amsterdam-ZuidOost kan overzien is zij de enige jonge moeder die verkiesbaar is.

Nederland geeft iedereen stemrecht op lokaal nivo. Juist in de straat, buurt en wijk gaat het erom hoe wij met elkaar omgaan en wat wij van elkaar verwachten. Stemmen voor de gemeenteraad en/of bestuurscommissie is daar dan een logisch vervolg op. Emy legt mij uit dat haar studie voor Religie en Levensbeschouwing een heel bewuste keuze is. Niet dat zij zelf leeft naar regeltjes en/of rituelen maar dat zij bijvoorbeeld naar kinderen een goed voorbeeld van mooi leven wilt geven. Politiek actief zijn is daar voor Emy een onderdeel van geworden. Met mijn blog Algemene oproep wil ik hier op aanhaken.

Een stem uitbrengen op de lokale politiek geeft de mogelijkheid om heel direct te vertellen wat belangrijk is in de eigen straat, buurt en wijk. Voor jezelf, je kinderen, je buren, je familie en je vrienden is dan een loopje van een paar minuten naar het stembureau een kleine moeite! 19 Maart 2014 mogen wij hier weer kiezen. Iets wat op veel andere plekken op de wereld soms niet mgelijk is, met alle spijtige gevolgen van dien. Mijn Algemene oproep is dan ook om niet afzijdig te blijven zitten, maar gebruik te maken van ons democratisch recht. De vurige betrokkenhieid waarmee Emy vertelt wat haar drijft in de lokale politiek is voor mij imponerend en verrassend. Welke verkiezingsuitslag er deze keer komt is afwachten. Wel hoop ik dat wij allemaal met elkaar zorgen voor een geweldig opkomstpercentage. En natuurlijk gun ik Emy van Gorkom een plaats in de nieuwe bestuurscommissie van Amsterdam-ZuidOost!

Maar nu ga ik eerst zelf stemmen.

Gemeenteraadsverkiezingen 19 maart 2014

 

Reacties

Een leuke ontmoeting met Sandra Grep en het vervolg

Aan de Edumbekeukentafel leerde ik Sandra Grep kennen. Naast veel lachen om de voorbijkomende anekdotes ontstond er ook een serieus gesprek. Eigenlijk zoals bij de meeste ontmoetingen aan de Edumbekeukentafel. In het meer ernstige gedeelte vinden wij elkaar in het belang van een goede samenwerking tussen school, leerling en ouders. Op en aantal plekken zien wij dit door persoonlijke inzet lukken en op te veel plekken zien wij dit door misverstanden, onwetendheid en onwil falen. Samen stellen wij vast dat het helpt als er een inventarisatie gemaakt wordt van alle initiatieven voor huiswerkbegeleiding.

Verder pratend lachen we ons suf over alle Nederlandse vooroordelen die er vreemd genoeg nog steeds zijn over andere culturen. Samen concluderen we dat alle ouders het beste met hun kinderen voorhebben. Maar dat er soms moeilijke en vervelende problemen in de weg zitten. Sociale ongelijkheid, eenoudergezinnen, armoede komen in Amsterdam-ZuidOost nog teveel voor. Als daar in de driehoek school, leerling en ouders dan ook nog  culturele misverstanden een rol krijgen is iets extra nodig. Dat extra wil Sandra Grep nu via de lokale politiek bereiken.

Voor de komende lokale verkiezingen in Amsterdam-ZuidOost voor de bestuurscommissie heeft zij zich kandidaat gesteld voor GroenLinks. Daarom wil ik hier even stil staan bij de idealen van Sandra. Met haar keuze voor GroenLinks hoopt zij een brug te kunnen slaan voor alle bewoners. Met een sterk GroenLinks in de bestuurscommissie en de Gemeenteraad wil zij opkomen voor gelijke kansen en mogelijkheden voor alle inwoners van Amsterdam-ZuidOost.

Door haar omgeving wordt zij getypeerd als enthousiast, daadkrachtig, betrokken, verantwoordelijk, creatief en flexibel. Door onze lachbuien aan de Edumbekeukentafel wil ik daar aan toevoegen dat zij ook gevoel voor humor heeft. Al met al karaktereigenschappen die in de lokale politiek nodig zijn. De lezers van mijn blog weten dat de laatste jaren vooral het bittere en zure de boventoon heeft gehad in de stadsdeelraad. De schaterende lach van Sandra Grep kan dat mooi veranderen. De sociale problemen achter de voordeuren van veel ZuidOosters wil zij met de mogelijke oplossingen voor op de agenda van de politiek zetten.

Zelf zegt zij: Met GroenLinks wil ik  mij gaan inzetten voor een groen maar ook schoon stadsdeel. Dat is mijn droom! Ik ben er klaar voor! En met haar bijdrage aan de organisatie van de Conferentie JeugdZorg , rondom de thema’s -1- Maatwerk in de zorg, -2-  Jonge Mantelzorgers en -3- Schoolmaatschappelijkezorg bewijst Sandra Grep capaciteiten.

Woensdag 19 maart 2014 verkiezingen bestuurscommissie Amsterdam-ZuidOost meer dan 30 kieslijsten. Mijn keuze heb ik al gemaakt.

https://amsterdamzuidoost.groenlinks.nl/standpunten/inleiding

Reacties (14)

De Oogst van ZuidOost! Sherwood Feliksdal

Van opgroeiend in de Kempen in Zuidoost Noord-Brabant ben ik komen wonen in de Bijlmermeer van Amsterdam-ZuidOost. Van kersen plukken in de boomgaard van onze vrienden naar walnoten rapen bij het vogelhospitaal "de Toevlucht". De natuur heeft altijd een rol gespeeld in mijn leven, soms onbewust, soms op de achtergrond en soms als werkgebied. In mijn jeugd was alles om mij heen natuur, ongerept of duurzaam beheerd. Vanaf 1988 woon ik nu in de Bijlmermeer. Van Echtenstein naar Kantershof, van de E-Buurt naar de K-buurt, eerst Amsterdam-ZuidOost, nu gewoon Amsterdam.

Voor GroenLinks ben ik al die tijd aktief geweest. Verschillende functies heb ik mogen bekleden en meestal werd ik hiervoor gevraagd. Nieuw bloed staat nu te trappelen. En in de aanloop naar de nieuwste verkiezingen voor nu een bestuurscommissie is Sherwood Feliksdal aktief en zij heeft hier zelf bewust voor gekozen. In New Urban Collective (N.U.C.) is zij al langer bekend. Het New Urban Collective houdt zich bezig met sociale onderwerpen, maar doet hier ook iets mee. Het N.U.C. doet aan netwerken voor studenten en bedrijven, voor stages, afstudeeropdrachten en echte banen. Sherwood Feliksdal en New Urban Collective is voor mij het voorbeeld van nieuw, goed opgeleid, aanstormend talent.

Leuk vind ik het dan weer dat Sherwood dagelijks van Amsterdam naar 's Hertogenbosch, Noord-Brabant reist voor haar werk. Ooit studeerde en woonde ik daar. Opvallend is dat zij nu heel bewust kiest om ook binnen GroenLinks Amsterdam-ZuidOost haar vrije tijd en energie te stoppen. De organisatie van de verkiezingscampagne en de uitvoering van deze campagne heeft zij optimistisch opgepakt. Veel heb ik Sherwood nog niet gesproken. Zij druk met sociale media om haar achterban te mobiliseren, heb ik zelf meer van deur tot deur en op markten en bij metrostations GroenLinks proberen te promoten. Maar als student weet Sherwood goed haar weg in nieuwe ict-kanalen. Internettend heeft zij haar netwerk via New Urban Collective en de studenten van de Hogeschool van Amsterdam en de Vrije Universiteit van Amsterdam van haar kandidatuur voor GroenLinks bekend maken. En ter ondersteuning van de GroenLinks-campagne verzorgd zij deels de campagne-site en de facebookpagina.

Zoals voor mij het groene en duurzame mijn jeugd vulde, zo heeft Sherwood van jongs af aan een duidelijk sociaal rechtvaardigheidsgevoel. Op komen voor sociaal zwakkeren is haar studie en haar leven. Het bestrijden van sociaal onrecht zit in haar hart. De opleidingen en stages laten dit goed zien. Sociaal juridische dienstverlening en Rechten hebben haar bij een juridisch spreekuur gebracht. Maar ook is zij betrokken geweest bij de Verenigde Naties en UNHCR. Het vredelievende gedachtengoed bracht mij ooit bij de PSP, een van de voorlopers van GroenLinks, leuk vind ik het dat zij tijdens haar studie ook heeft gewerkt als "Student-assistent Communicatie (Agressiebeheersing)". Bij het huurteam van wijksteunpunt wonen heeft zij huurders geholpen met juridische ondersteuning. En bij de FNV heeft zij meegewerkt aan publieksvoorlichting. Al met al een indrukwekkende cv voor deze jongedame.

ZuidOost! een mooi stadsdeel terecht met Uitroepteken! ik woon er met heel veel plezier. En Sherwood Feliksdal zet zich hiervoor in. Misschien wel na komende woensdag 19 maart 2014 als enthousiast lid van de bestuurscommissie.

ZuidOost!

http://www.zuidoost.amsterdam.nl/

http://www.zuidoost.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/oogst-zuidoost/

Reacties (4)

Verwarm een Hart op Valentijnsdag, Stichting X min Y beweging

 

Maak kennis met de Vluchtelingen - en Nederlandse vrijwilligers - van Vluchtgarage Kralenbeek 100 aan de Karspeldreef in Amsterdam-ZuidOost.

U bent van Harte Welkom op vrijdag 14 februari van 15.00 - 18.00 uur voor een Open Huis met koffie en thee.

Neem zelf vooral iets lekkers mee!

 

Of ......

verras de vluchtelingen op Valentijnsdag met een gift op bankrekening 609060 t.n.v. Stichting X min Y beweging, o.v.v. Wij zijn WARM

 

Wat is uw gift waard?

€5,00 voor medicijnen, zeep en tandpasta

€7,50 voor eten en drinken

€15,00 voor saldo op OV-kaart en mobiele telefoon

€20,00 voor warm kleding

€40,00 voor en verwarmd huis

€50,00 voor een verwarmd Valentijn Hart

 

www.wijzijnhier.org

www.facebook.com/WijZijnHier

Reacties (4)
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl