robalberts.punt.nl
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!
Laatste artikelen

Bouwers en brekers, een nieuw bestuur voor Amsterdam

De gemeenteraadsverkiezingen zijn al langer voorbij en de stadsdeelraad is vervangen door een bestuurscommissie. De onderhandelingen voor de bestuurscommissie zijn al eerder afgerond. En na de eerste felicitaties over en weer is het politieke geruzie in Amsterdam-ZuidOost verder gegaan, zoals vooral kleine kinderen dat goed kunnen. Maar ook in de gemeenteraad is er nu een coalitieakkoord. Na lang heel lang onderhandelen heeft Amsterdam een nieuw bestuur. Voor de sociale huurwoningen zijn er duidelijke plannen, het handhaven van minimaal 187.000. Ook is er nog steeds de ambitie om 5000 woningen te bouwen per jaar, waarvan 500 sociale huur. Op internet vond ik een fabel zonder moraal. Veel politici gaan er prat op grote bouwers te zijn. Ook in mijn omgeving is dat het geval. Vreemd genoeg zijn de kale bouwterreinen van de grootschalige uitgevoerde sloop nog het meest zichtbaar. De geleende fabel verderop in dit blog omschrijft dit het beste. En mocht iemand zijn stad herkennen in deze fabel, dat zou zo maar eens kunnen. Ik mocht de fabel lenen voor mijn blog. En mocht u een van de genoemde Vreemde Vogels zijn, niets weerhoudt u om nu het nog kan om het tij te keren. Voor de gebruikte tekst zeg ik: met dank aan Jeanette Slagt van http://jeanetteslagt.nl/  Jeanette Slagt heeft enkele jaren als assistent projectleider aan een herstructurerings-project meegewerkt in een middelgrote stad in Nederland, zij ontkom niet aan een beetje cynisme als het gaat om besluitvaardigheid, regelgeving en protocol binnen het ambtelijke apparaat, de gemeenteraad en het college.

 

Wat het nieuwe college van B&W voor Amsterdam-ZuidOost zal brengen is koffiedik kijken. De subsidies voor ongebreidelde sloop zijn al langer geleden verspild. Het kapitaal om te investeren in prestigeuze objecten is er niet meer. En of de ondoordachte kleine vernieuwingswijkjes goed en efficient zijn te beheren betwijfel ik. Toch wil ik hier blijven wonen. Het optimistische elan van de jeugd en het mondiale karakter van de volwassenen maken mijn stadsdeel uniek. Ik vertrouw er zelfs op dat de kinderen en kleinkinderen van mijn buren over 25-50 jaar belangrijk zijn voor onze kleine land.

In de bestuurscommissie van Amsterdam-ZuidOost blijft voorlopig een stoel van de PVVA leeg. Maar het oude dagelijks bestuur is deels blijven zitten, met de PvdA -Muriel Dalgliiesh-, GroenLinks -Urwin Vyent- en de VVD -Emile Jaensch- ( met gedoogsteun van de ChristenUnie ). En in de Centrale Stad hebben D66, VVD en SP nu na lang, heel lang onderhandelen een coalitie akkoord bereikt.

Voor het College in de Centrale Stad zijn vandaag, Vrijdag 13 juni 2014, de namen van bekend gemaakt. D66 krijgt 4 wethouders en de VVD en SP krijgen elk 2  wethouders. Van deze wethouders hebben Eric van de Burg, Pieter Litjens, beide VVD en Arjan Vliegenthart SP met zijn drieën een verleden in Amsterdam-ZuidOost. Pieter Litjens heeft Amsterdam-ZuidOost in zijn portefeuille. Hoe het met oude en nieuwe bouwplannen zal aflopen moet de tijd ons leren. En of de volgende geleende fabel op hen van toepassing wordt is afwachten ...

Als u een vreemde vogel herkent in de volgende geleende fabel? Ik lees het graag in de reacties! Let wel de fabel is 10 jaar geleden geschreven.

Bouwers en brekers

Bouwers & Brekers worstelen samen met het duale stelsel en de overkill aan incomplete informatie. Dit wordt nog eens verstrekt door de Trekkers en Blijvers in het ambtelijke apparaat.
Allemaal wellicht goedwillende mensen die betaald of onbetaald verzanden in visies, het ontbreken hiervan en de vage regelgeving. Tel hierbij op het grote politieke spel en je hebt chaos, voorkeursbehandeling en afscherming van vakgebied. Veel besluitvorming vormt zich rond de bierpomp in plaats van op het stadhuis, en binnen dit informele circuit proberen de Bouwers in de gemeenteraad nog enige grip te houden op de Vreemde Vogels van het college.

Dit schrijfsel is een parodie, een fabel, voor mij met een moraal, omdat ik de stad ken waar het zich afspeelt. Wellicht herkent u de situatie en is het voor u ook een fabel met een moraal, anders is het gewoon een fabel zonder moraal, maar wel de moeite van het lezen waard, zodat u in elk geval gewaarschuwd bent voor de valkuilen van planologie in de breedste vorm.

In een land hier ver vandaan hebben dieren de plaats van mensen ingenomen. Het is er een echte beestenbende. Aan het hoofd van een eilandje in dat verre land staan de “Vreemde Vogels”: De Ooievaar is het hoofd.
Haar raad van wijzen bestaat uit een Ekster, deze gaat over alles wat op het eiland gebouwd en verbouwd cq. aangelegd moet worden. Een Kip, zijn taak is ervoor te zorgen dat iedereen die ziek is of werkeloos het toch naar zijn zin kan hebben op het eiland, er is de Zeemeeuw, hij gaat over het geld, scharrelt het kostje van het eiland handig en lui bij elkaar, en een Struisvogel, hij gaat over alles wat opgeruimd moet worden zowel in de natuur als binnen de bewoonde wereld.

Het zal u niet verbazen dat de Ooievaar er lustig op los kleppert, de Ekster achter alles aanhipt wat mooi glinstert, de Kip regelmatig zonder kop kakelt en de Struisvogel zijn kop vaker in het zand heeft als daar boven, terwijl de Meeuw regelmatig op grote hoogte verkeerd.

De Vreemde Vogels hebben een grote staf, de Trekkers & Blijvers genoemd. Die werken aan plannen, voeren ze als ze goedgekeurd worden uit of laten dat doen en modderen verder maar wat aan. Het zijn er heel veel. Maar er is dan ook volgens hun zeggen veel werk te doen.
De Vrijbuiters op hun beurt hebben daar hun eigen mening over.
De “Vrijbuiters” zijn de bewoners van het eiland. Zij doen gewoon hun ding, elke dag opnieuw, mopperen onder de opgelegde belastingen en regels, en gaan weer verder met het doen van hun ding. De Vrijbuiters gaan eenmaal per vier jaar stemmen. Dan kiezen zij uit hun voorgeselecteerde midden, de “Bouwers & Brekers”.
De Bouwers & Brekers besturen eigenlijk het eiland, dat wordt de Vrijbuiters tenminste verteld. De Bouwers & Brekers beslissen over de besteding van het door belasting en overheids-subsidie binnengekomen geld.

De Vreemde Vogels en de Trekkers & Blijvers krijgen regelmatig bezoek van buiten het eiland. Delegaties dieren komen kijken hoe het eiland reilt en zeilt, soms blijft dat toezicht wat langer dan wenselijk. Soms is het een gezellig dagje, een zogenaamd werkbezoek.
Als de bezoekers komen, – laten we ze “Badgasten” noemen – als de Badgasten komen, moeten de zaken wel op orde lijken. De Kip zet zijn kop op, de Struisvogel trekt de zijne uit het zand en de Ekster poetst zijn vacht en stalt zijn prachtige be- zittingen uit. De Zeemeeuw kijkt of er een kostje te scharrelen is en de Ooievaar die ……., ach die kleppert vrolijk verder.

Als de Badgasten op bezoek zijn moet je ook zorgen dat alleen de goede “Aanbesteders” aanwezig zijn. Je laat tenslotte alleen dat zien wat uit de kast mag in dierenland.
Aanbesteders zijn bijvoorbeeld de Mier, de Aap, de Kameleon, de Steltloper, de Nachtegaal, enz. Zij kunnen heel nuttig zijn voor het eiland. Aanbesteders nemen kennis mee, en knappen de klusjes op, het woord zegt het al.
De Vreemde Vogels en de Trekkers & Blijvers halen namelijk graag kennis en ervaring van buiten. “Ter ondersteuning” vertellen zij de Vrijbuiters, en de Bouwers & de Brekers.
Het zal u niet verbazen dat die daar met zijn allen een eigen mening over hebben. Aanbesteders zijn namelijk erg duur, er gaan een heleboel centjes van de Vrijbuiters op aan de Aanbesteders. Soms zijn de klusjes, die de Trekkers & Blijvers uitbesteden, keurig voorbereid zodat de Vreemde Vogels en de Bouwers & Brekers er direct hun goedkeuring aan verlenen. Vaker gaat het wat ingewikkelder. Dan wordt ergens informatie achter gehouden of werken Trekkers & Blijvers elkaar tegen. Soms kunnen zij niet anders door regeltjes, opgesteld door de andere Trekkers & Blijvers uit de directe staf van de Vreemde Vogels.

Aanbesteders die vaak in goed vertrouwen al een klusje of project gestart zijn, merken al gauw dat het wat lastig uitvoeren is, omdat de Vreemde Vogels en de Trekkers & Blijvers de boel een beetje ingewikkeld aanpakken. Zij dreigen wel eens onder de voet gelopen te worden door al het gepraat over en weer. Je zoekt een aanspreekpunt, maar ja, soms glimt het bijvoorbeeld niet genoeg voor de Ekster. Dus zijdelings luistert hij eens wat naar het gemopper. En laten we eer lijk zijn het communiceert voor bijvoorbeeld een Mier lastig met een Kip (zonder kop), of met een Struisvogel met zijn kop in het zand, hoewel je naar die laatste als Mier wel weer een tunneltje kunt graven. Maar dat kost tijd.

Soms hangt er veel van een project af. Het duurt vaak erg lang voordat er zekerheid is over de verdeling van verantwoordelijkheid, taken en geld.
Sommige Aanbesteders verzinnen een plan en richten zich tot de Bouwers & Brekers. Meestal vind je dan wel enkele Bouwers of Brekers die besluiten te helpen.
Daar moet je ook mee oppassen want niet alle Bouwers & Brekers zijn wie zij beweren te zijn: Onder hen bevinden zich het Lieveheersbeestje (lief maar giftig), de Adder (altijd oppassen met zo’n figuur), de Gier (lijkenpikker), de Havik, de Luiaard, de Rups/Vlinder (eeuwige verrassing), de Eendagsvlieg, de Paradijsvogel (kleurrijk figuur), de bij (bezig typetje), de Ezel, de Uil, de Olifant (dikke huid), de Bok en de Pitbull (die nu nog harder blaft dan bijt, maar dat leert hij nog wel).
U ziet een aardige vertegenwoordiging van de bij de verkiezingen gekozen Vrijbuiters. Je moet goed opletten want wie is nu een “Bouwer” en wie een “Breker”? Soms vind je gehoor bij de ene, dan weer bij de andere.

Na elke mislukte poging van de Vreemde Vogels om tot een beslissing te komen, zien de Trekkers & Blijvers de tijd als hun vriend. Zij leunen achterover, want dit geeft hun heel veel meer tijd, (Om te niksen vinden de Vrijbuiters overigens, en de Aanbesteders ook, maar uit beleefde afhankelijkheid zeggen deze laatsten niets.) Het geeft hen tijd om nog meer dingen aan elkaar te knopen zodat het nog ingewikkelder wordt voor iedereen.

De Bouwers & Brekers? Tja, die weten het vaak niet meer, die krijgen allerlei verschillende verhalen te horen! Net als de Vrijbuiters overigens!
Vanuit de Beestenburcht dringen vaak de raarste varianten op plannen naar buiten.
En de echte plannen? Die worden besproken in het Praathuis! (Dat kent u wellicht wel, uit de Fabeltjeskrant.)

En zo verschilt dit eiland niet van enige andere plek op deze aarde:
De één is gewoon een machtswellusteling, de volgende heeft een dubbele agenda, deze of gene heeft een groot zakelijk belang, weer een ander stedelijk belang en die ander heeft simpelweg een eigen belang…….en de belangrijkste mens is vaak de dupe…….
En de Ooievaar op het eiland? Ach, die kleppert gewoon door.

Vreemde vogels vliegen rond in de wandelgangen van het stadhuis.

Het betreft hier slechts een fabel zonder moraal. Elke overeenkomst of gelijkenis met enig persoon of situatie waar dan ook op deze aarde berust zuiver op toeval.

© 2004

http://jeanetteslagt.nl/blog/bouwers-brekers/


Grote ideeën sneuvelen vanwege het politieke spel, maar ook vanwege onkunde en besluiteloosheid op alle fronten.

Reacties (4)

Schaven, schuren, wikken en wegen, Rob Alberts zoekt een nieuwe school

Met deze cv-plaat toon ik u het wat, waar, waarom en hoe in mijn werken. Ik ben op zoek naar een nieuwe school, een nieuwe uitdaging. Met schaven, schuren, wikken en wegen schrijf ik dit blog en mijn sollicitatiebrief. Tijdens mijn schrijven heeft Frank Los van http://www.visueel-faciliteren.nl/ mij geobserveerd. Mijn ambities, motivatie en uitdaging heb ik hem verteld. En met zijn kleurrijke observatie wil ik graag deze open sollicitatie ondersteunen. Neemt u gerust contact met mij op voor een sollicitatiegesprek.

 

 

Reacties (6)

Algemene oproep van Emy Gorkom

Alle inwoners van Nederland hebben een oproep ontvangen. Als 18-jarige kreeg ik voor het eerste deze oproep om te gaan stemmen met een verplichting. En niet omdat ik de eerste verkiezing nog een wettelijke verplichting had om naar het stembureaute gaan, maar omdat ik het een voorrecht vind om te mogen stemmen ben ik daarna telkens mijn democratisch recht gaan invullen. Het loopje naar het dichtsbijzijnde stembureau is tenslotte een kleine moeite en vaak zit het het ook gewoon in de dagelijkse route.

Vooraf gaand aan de gebruikelijke campagne activiteiten heb ik al veel gehoord over Emy van Gorkom. Via grootste verhalen over haar en de mooie columns van haar ben ik op voorhand onder de indruk gekomen van Emy van Gorkom. Tijdens onze eerste ontmoeting ontglipte mij eerst de opmerking jij bent klein. Waarop ik mij direct verbeter de indruk die jij op mij maakt is groots. In ons kennismakingsgesprek vertelt zij wat haar drijfveren zijn om in Amsterdam-ZuidOost te wonen. Haar jonge leven schetsend spreekt zij over het wonen in verschillende werelddelen en het daarom waarderen van haar wereldse vrienden in haar buurt. En voorzover ik alle kandidaten in Amsterdam-ZuidOost kan overzien is zij de enige jonge moeder die verkiesbaar is.

Nederland geeft iedereen stemrecht op lokaal nivo. Juist in de straat, buurt en wijk gaat het erom hoe wij met elkaar omgaan en wat wij van elkaar verwachten. Stemmen voor de gemeenteraad en/of bestuurscommissie is daar dan een logisch vervolg op. Emy legt mij uit dat haar studie voor Religie en Levensbeschouwing een heel bewuste keuze is. Niet dat zij zelf leeft naar regeltjes en/of rituelen maar dat zij bijvoorbeeld naar kinderen een goed voorbeeld van mooi leven wilt geven. Politiek actief zijn is daar voor Emy een onderdeel van geworden. Met mijn blog Algemene oproep wil ik hier op aanhaken.

Een stem uitbrengen op de lokale politiek geeft de mogelijkheid om heel direct te vertellen wat belangrijk is in de eigen straat, buurt en wijk. Voor jezelf, je kinderen, je buren, je familie en je vrienden is dan een loopje van een paar minuten naar het stembureau een kleine moeite! 19 Maart 2014 mogen wij hier weer kiezen. Iets wat op veel andere plekken op de wereld soms niet mgelijk is, met alle spijtige gevolgen van dien. Mijn Algemene oproep is dan ook om niet afzijdig te blijven zitten, maar gebruik te maken van ons democratisch recht. De vurige betrokkenhieid waarmee Emy vertelt wat haar drijft in de lokale politiek is voor mij imponerend en verrassend. Welke verkiezingsuitslag er deze keer komt is afwachten. Wel hoop ik dat wij allemaal met elkaar zorgen voor een geweldig opkomstpercentage. En natuurlijk gun ik Emy van Gorkom een plaats in de nieuwe bestuurscommissie van Amsterdam-ZuidOost!

Maar nu ga ik eerst zelf stemmen.

Gemeenteraadsverkiezingen 19 maart 2014

 

Reacties

Beleef de Lente

Na een verlengde herfst ben ik blij dat het vervroegde voorjaar in aantocht is. Misschien is het voorjaar wel het mooiste seizoen. De treurnis van de winter wordt dan weggejaagd door het enthousiasme van de lente. Regelmatig kijk ik in mijn tuin naar de voorbij vliegende vogels. En met nog meer plezier zie ik de vogels drinken uit de waterbakken op mijn terras. Ook de etende vogels bij mijn voederplekken maken mij vrolijk. En als ik kijk probeer ik te bedenken of het de jonge vogels zijn uit de nesten van het vorig jaar. Maar ook vraag ik mij dan af of er dit jaar weer succesvolle nesten zullen zijn.

Met www.beleefdelente.nl zijn de gebeurtenissen van een gekraagde roodstaart, huismus, oehoe, ooievaar, slechtvalk, steenuil, spreeuw, steenuil en torenvalk te volgen. De familie huismus woont bij mij onder de dakrand. Dus van een afstand volg ik het wel en wee van deze vogels al wat langer. Maar veel andere soorten komen nooit in mijn stadstuin. Al ontdekte ik gisteren een nieuwe vogel achterin mijn tuin, een staartmees kwam voorbij. En het strooivoer op mijn terras trekt ook sporadisch een vink aan. En een ondersteboven hangende specht aan een vetbol is ook een onverwacht plezier. Voor en achter mijn huis zijn pimpelmezen ook al meer dan een week hun nestkasten aan het inrichten!

De webcam van de internetsite www.beleefdelente.nl geeft ook dit jaar weer ongekende mogelijkheden. Van dichtbij is het wel en wee van 8 verschillende vogels te volgen.

Mijn vogelpassie-kaart van de vogelbescherming geeft mij een mooi blad en verschillende kortingen uit de webwinkel. Misschien dat jullie daar ook eens willen kijken? De webcam opnamen zijn vrij voor iedereen toegankelijk.

http://www.vogelbescherming.nl/

http://www.beleefdelente.nl/

Reacties (6)

Een leuke ontmoeting met Sandra Grep en het vervolg

Aan de Edumbekeukentafel leerde ik Sandra Grep kennen. Naast veel lachen om de voorbijkomende anekdotes ontstond er ook een serieus gesprek. Eigenlijk zoals bij de meeste ontmoetingen aan de Edumbekeukentafel. In het meer ernstige gedeelte vinden wij elkaar in het belang van een goede samenwerking tussen school, leerling en ouders. Op en aantal plekken zien wij dit door persoonlijke inzet lukken en op te veel plekken zien wij dit door misverstanden, onwetendheid en onwil falen. Samen stellen wij vast dat het helpt als er een inventarisatie gemaakt wordt van alle initiatieven voor huiswerkbegeleiding.

Verder pratend lachen we ons suf over alle Nederlandse vooroordelen die er vreemd genoeg nog steeds zijn over andere culturen. Samen concluderen we dat alle ouders het beste met hun kinderen voorhebben. Maar dat er soms moeilijke en vervelende problemen in de weg zitten. Sociale ongelijkheid, eenoudergezinnen, armoede komen in Amsterdam-ZuidOost nog teveel voor. Als daar in de driehoek school, leerling en ouders dan ook nog  culturele misverstanden een rol krijgen is iets extra nodig. Dat extra wil Sandra Grep nu via de lokale politiek bereiken.

Voor de komende lokale verkiezingen in Amsterdam-ZuidOost voor de bestuurscommissie heeft zij zich kandidaat gesteld voor GroenLinks. Daarom wil ik hier even stil staan bij de idealen van Sandra. Met haar keuze voor GroenLinks hoopt zij een brug te kunnen slaan voor alle bewoners. Met een sterk GroenLinks in de bestuurscommissie en de Gemeenteraad wil zij opkomen voor gelijke kansen en mogelijkheden voor alle inwoners van Amsterdam-ZuidOost.

Door haar omgeving wordt zij getypeerd als enthousiast, daadkrachtig, betrokken, verantwoordelijk, creatief en flexibel. Door onze lachbuien aan de Edumbekeukentafel wil ik daar aan toevoegen dat zij ook gevoel voor humor heeft. Al met al karaktereigenschappen die in de lokale politiek nodig zijn. De lezers van mijn blog weten dat de laatste jaren vooral het bittere en zure de boventoon heeft gehad in de stadsdeelraad. De schaterende lach van Sandra Grep kan dat mooi veranderen. De sociale problemen achter de voordeuren van veel ZuidOosters wil zij met de mogelijke oplossingen voor op de agenda van de politiek zetten.

Zelf zegt zij: Met GroenLinks wil ik  mij gaan inzetten voor een groen maar ook schoon stadsdeel. Dat is mijn droom! Ik ben er klaar voor! En met haar bijdrage aan de organisatie van de Conferentie JeugdZorg , rondom de thema’s -1- Maatwerk in de zorg, -2-  Jonge Mantelzorgers en -3- Schoolmaatschappelijkezorg bewijst Sandra Grep capaciteiten.

Woensdag 19 maart 2014 verkiezingen bestuurscommissie Amsterdam-ZuidOost meer dan 30 kieslijsten. Mijn keuze heb ik al gemaakt.

https://amsterdamzuidoost.groenlinks.nl/standpunten/inleiding

Reacties (14)

De Oogst van ZuidOost! Sherwood Feliksdal

Van opgroeiend in de Kempen in Zuidoost Noord-Brabant ben ik komen wonen in de Bijlmermeer van Amsterdam-ZuidOost. Van kersen plukken in de boomgaard van onze vrienden naar walnoten rapen bij het vogelhospitaal "de Toevlucht". De natuur heeft altijd een rol gespeeld in mijn leven, soms onbewust, soms op de achtergrond en soms als werkgebied. In mijn jeugd was alles om mij heen natuur, ongerept of duurzaam beheerd. Vanaf 1988 woon ik nu in de Bijlmermeer. Van Echtenstein naar Kantershof, van de E-Buurt naar de K-buurt, eerst Amsterdam-ZuidOost, nu gewoon Amsterdam.

Voor GroenLinks ben ik al die tijd aktief geweest. Verschillende functies heb ik mogen bekleden en meestal werd ik hiervoor gevraagd. Nieuw bloed staat nu te trappelen. En in de aanloop naar de nieuwste verkiezingen voor nu een bestuurscommissie is Sherwood Feliksdal aktief en zij heeft hier zelf bewust voor gekozen. In New Urban Collective (N.U.C.) is zij al langer bekend. Het New Urban Collective houdt zich bezig met sociale onderwerpen, maar doet hier ook iets mee. Het N.U.C. doet aan netwerken voor studenten en bedrijven, voor stages, afstudeeropdrachten en echte banen. Sherwood Feliksdal en New Urban Collective is voor mij het voorbeeld van nieuw, goed opgeleid, aanstormend talent.

Leuk vind ik het dan weer dat Sherwood dagelijks van Amsterdam naar 's Hertogenbosch, Noord-Brabant reist voor haar werk. Ooit studeerde en woonde ik daar. Opvallend is dat zij nu heel bewust kiest om ook binnen GroenLinks Amsterdam-ZuidOost haar vrije tijd en energie te stoppen. De organisatie van de verkiezingscampagne en de uitvoering van deze campagne heeft zij optimistisch opgepakt. Veel heb ik Sherwood nog niet gesproken. Zij druk met sociale media om haar achterban te mobiliseren, heb ik zelf meer van deur tot deur en op markten en bij metrostations GroenLinks proberen te promoten. Maar als student weet Sherwood goed haar weg in nieuwe ict-kanalen. Internettend heeft zij haar netwerk via New Urban Collective en de studenten van de Hogeschool van Amsterdam en de Vrije Universiteit van Amsterdam van haar kandidatuur voor GroenLinks bekend maken. En ter ondersteuning van de GroenLinks-campagne verzorgd zij deels de campagne-site en de facebookpagina.

Zoals voor mij het groene en duurzame mijn jeugd vulde, zo heeft Sherwood van jongs af aan een duidelijk sociaal rechtvaardigheidsgevoel. Op komen voor sociaal zwakkeren is haar studie en haar leven. Het bestrijden van sociaal onrecht zit in haar hart. De opleidingen en stages laten dit goed zien. Sociaal juridische dienstverlening en Rechten hebben haar bij een juridisch spreekuur gebracht. Maar ook is zij betrokken geweest bij de Verenigde Naties en UNHCR. Het vredelievende gedachtengoed bracht mij ooit bij de PSP, een van de voorlopers van GroenLinks, leuk vind ik het dat zij tijdens haar studie ook heeft gewerkt als "Student-assistent Communicatie (Agressiebeheersing)". Bij het huurteam van wijksteunpunt wonen heeft zij huurders geholpen met juridische ondersteuning. En bij de FNV heeft zij meegewerkt aan publieksvoorlichting. Al met al een indrukwekkende cv voor deze jongedame.

ZuidOost! een mooi stadsdeel terecht met Uitroepteken! ik woon er met heel veel plezier. En Sherwood Feliksdal zet zich hiervoor in. Misschien wel na komende woensdag 19 maart 2014 als enthousiast lid van de bestuurscommissie.

ZuidOost!

http://www.zuidoost.amsterdam.nl/

http://www.zuidoost.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/oogst-zuidoost/

Reacties (4)

Verwarm een Hart op Valentijnsdag, Stichting X min Y beweging

 

Maak kennis met de Vluchtelingen - en Nederlandse vrijwilligers - van Vluchtgarage Kralenbeek 100 aan de Karspeldreef in Amsterdam-ZuidOost.

U bent van Harte Welkom op vrijdag 14 februari van 15.00 - 18.00 uur voor een Open Huis met koffie en thee.

Neem zelf vooral iets lekkers mee!

 

Of ......

verras de vluchtelingen op Valentijnsdag met een gift op bankrekening 609060 t.n.v. Stichting X min Y beweging, o.v.v. Wij zijn WARM

 

Wat is uw gift waard?

€5,00 voor medicijnen, zeep en tandpasta

€7,50 voor eten en drinken

€15,00 voor saldo op OV-kaart en mobiele telefoon

€20,00 voor warm kleding

€40,00 voor en verwarmd huis

€50,00 voor een verwarmd Valentijn Hart

 

www.wijzijnhier.org

www.facebook.com/WijZijnHier

Reacties (4)

Geknipt voor ZuidOost, Polaroids van ZuidOost, Expositie van 5 april tot en met 3 mei 2014, met Hans Mooren, Auke Vanderhoek en Patrick Meershoek

Vroeger stoeide Hans vooral met letters en getallen. Nu is Hans al weer jaren bezig met beelden en plaatjes. Het vorige kalenderjaar heeft Hans elke dag een Mens gefotografeerd. De expositie van deze foto's is onder de naam Geknipt voor ZuidOost te bekijken in het http://www.cbkzuidoost.nl/ Van zaterdag 5 april tot en met zaterdag 3 mei 2014 zijn de portretten te zien. Hans Mooren komt door zijn diverse activiteiten veel en vooral verschillende mensen tegen. In de gevarieerde serie foto's is dat duidelijk te merken.

Het cbkzuidoost wil een expertisecentrum zijn voor hedendaagse kunst. Daarbij wil het een culturele ontmoetingsplek zijn voor publiek, scholen en kunstenaars. Met deze expositie worden deze doelen bereikt. Hans heeft met zijn serie polaroids een duidelijk tijdsbeeld vastgelegd. De gefotografeerde personen geven een mooi idee van wat er in een jaar voorbij komt en gebeurd in Amsterdam-ZuidOost. De portretten van bekende en onbekenden geven in deze tentoonstelling juist een niet alledaags verhaal. En de fotograaf Mooren kennende ontbreekt natuurlijk de interculturele invalshoek niet.

Hans Mooren is ook bekend van de website http://www.ilovezuidoost.nl/ Dit is het het community portal van AmsterdamZuidoost. Maar ook de beroemde rondleidingen door de Bijlmermeer worden door Hans Mooren georganiseerd. http://www.amsterdamzuidoost.net/joomla1012/index.php Anderen herkennen Hans Mooren wellicht als de vaste fotograaf van het weekblad de Echo.

Mag ik iedereen uitnodigen om in de maand april even een bezoek te brengen aan het cbkzuidoost? Het is de moeite waard. Misschien dat u tijdens het bezoek aan het cbk een van de geportreerde Mensen ontmoet? Of dat u later lopend over de dagmarkt van het Anton de Komplein iemand uit de fotoserie herkent? Ook kunt u iemand herkennen uit een (inter-)nationaal nieuwsitem. In ieder geval zult u onder de indruk zijn. De nieuwe loopbaan van Hans Mooren heeft een mooi resultaat opgeleverd, zijn kijk op mensen door de lens van zijn polaroid geeft een nieuw verfrissend en gekleurd beeld.

De serie Polaroids van Zuidoost is gemaakt door Hans Mooren, maar de expositie is volledig samengesteld en vorm gegeven door de mensen van het cbkzuidoost. Professioneel en kundig hebben zij een bewonderendswaardige tentoonstelling vorm gegeven. Ook de Historische canon van ZuidOost door de Parool-journalist Patrick van Meershoek is in het cbkzuidoost te vinden. Tegelijkertijd is werk van Auke Vanderhoek In de fotoserie "Wij ... in ZuidOost" met kennissen, vrienden en familie van de Edumbekeukentafel te bekijken. Het cbkzuidoost en haar professionele medewerkers hebben weer een pracht expositie gemaakt, de moeite waard om te bezoeken!

De catalogus van de tentoonstelling is de moeite waard en kost maar 5 euro.

CBKZuidOost

Anton de Komplein 120
1102 DR Amsterdam
t. 020 25 25 401
f. 020 25 25 409
e.info@cbkzuidoost.nl

Openingstijden

dinsdag / woensdag / vrijdag 11-17 uur
donderdag 11-20 uur
zaterdag 10-17 uur

Natuurlijk goed bereikbaar met het openbaar vervoer en ruime (betaalde) parkeergelegenheid.Reacties (3)

Iets uit niets, Landfill Harmonic Orchestra

Rondom mij heen kijkend zie ik dat veel kinderen met de mooiste en duurste spullen rondlopen. Merkkleding dragend van de laatste mode, de leukste spelletjes spelend op de nieuwste smartphones, pratend over uitstapjes naar voor mij onbekende oorden. Natuurlijk ben ik mij er van bewust dat ik ouder wordt. En vaak betrap ik mij erop dat ik ook lekker kan zeuren. Het kleine beetje haar dat er nog op mijn hoofd groeit kan ik er dan wel uittrekken. Mijn leven is goed. Alles wat ik nodig heb kan ik kopen of heb ik al. Daarom mag ik dat plezier de kinderen om mij heen ook niet ontzeggen.

Wel maak ik mij zorgen om alle troep die wij maken. Om mij heen kijkend zie ik overal afval liggen. Ik schrijf er soms over, hoe ik mijn afval scheid. Hoe ik samen met mijn buurkinderen de straat schoonmaak.

Ook schreef ik al eerder over een kinderorkest. Deze maand zijn zij in Nederland, Amsterdam. Zij laten met elkaar zien dat je iets uit niets kunt maken!

http://www.at5.nl/artikelen/120995/beroemd-afval-orkest-treedt-op-met-scholieren

http://www.stadslevenamsterdam.nl/2014/02/04/het-afval-orkest/

De volgende link is helemaal indrukwekkend !!!

http://www.landfillharmonicmovie.com/

Reacties (8)

Licht op muizenissen

In de donkere wintermaanden ben ik niet op mijn best. Grauwe luchten zijn niet mijn meest geliefde uitzicht. Toch kan ik juist door de sombere wintermaanden meer genieten van de zonnige dagen. Koude doet mij verder weinig en warmte hoeft voor mij niet. Des te meer kan ik genieten van de dieren in mijn wintertuin. Dit jaar heb ik nog geen muizen naar het vogelvoer zien kruipen. Wel heb ik deze winter een mol die door mijn voortuin wroet. Hoewel mijn buren een grote stevige hond hebben komt er bij hun regelmatig een muis naar binnen gelopen. Bij mij in huis komen er geen muizen een winterverblijf betrekken. Ook al staat er geregeld een buitendeur open.

Jaren terug werd gesproken over vleesetende muizen in het Centrum van Amsterdam. Rondom fastfood zaken zouden de muizenpopulaties vooral op de vleesresten afkomen. Op school leerde ik dat het gebit en de leefwijze van muizen bij knaagdieren hoort, zaden en enkele vruchten verzamelen en etend. In de praktijk blijkt dat knaagdieren soms ook op jacht gaan naar insecten, wormen en larven. Het opeten van de resten van een broodje burger past daar goed bij. Bij mij thuis is er al enige tijd geen vlees meer te vinden. En misschien is dat de reden dat er 's winters geen muizen naar binnen trekken?

Voor velen zijn muizen vieze en schadelijke beesten. Vreemd want bij het goed bekijken van hun levenswijze is te zien dat zij zich regelmatig poetsen. En over het overbrengen van vervelende ziekten, als Salmonella, ziekte van Weil of het leakyvirus lees je vaak wel iets, maar hoor je weer weinig van. Een huismuis hoeft voor mij ook niet. Al heb ik wel kleine Djoengaarsee hamsters in een afgesloten bak gehad. Hoewel het handtamme beestjes zijn heb ik vooral veel gekeken naar het beestje. Het aanraken gebeurde alleen maar bij het verschonen van de leefbak. Vies vind ik knaagdieren, muizen of hamsters, niet. Juist het wassen en het gebruik maken van een vaste urineplek komt bij mij schoon en verzorgd over.

Muizenissen over muizen in huis heb ik dan ook niet. En de scharrelende muizen in de tuin geven mij en de buurtkatten alleen maar plezier. Maar de grauwe luchten van de wintermaanden doen mij wel minder goed. Welke muizenissen daardoor in mijn onderbewuste optreden is mij niet helemaal duidelijk. Maar vanaf vandaag gebruik ik 's morgens een lichtbad van een zonlamp. Ik ben benieuwd welke uitwerking dat geeft op mijn winterstemmingen.

 

 

 

 

Reacties (9)
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl